Notícia

GAČR - Czech Science Foundation (República Tcheca)

Vyhlašujeme nové výzvy grantových souteží pro rok 2022

Publicado em 22 fevereiro 2021

Por Vojtech Janu

Grantová agentura Ceské republiky (GA CR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhu standardních projektu, projektu JUNIOR STAR a v nové souteži POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Soutežní lhuta trvá do 8. dubna. Vyhlášení výsledku probehne v listopadu a prosinci letošního roku. Soucasne jsou vypsány výzvy na podávání mezinárodních návrhu projektu. Financované projekty, které uspejí v nekolikastupnovém hodnoticím procesu, budou rešeny od roku 2022.

„Letos jsme nove pripravili soutež POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Má ceským vedcum, kterí relativne cerstve dokoncili doktorát, pomoci nabrat zkušenosti v zahranicí. Umožní ale také zahranicním vedcum prijet na ceská pracovište. Chceme tak pomoci ke sdílení zkušeností i výmene názoru a myšlenek. Bez toho se badatelé, pokud chtejí být úspešní, neobejdou,“ rekl predseda GA CR prof. RNDr. Jaroslav Koca, DrSc., a dodal: „Ze stejného duvodu rozširujeme zahranicní spolupráci. Významné rozšírení probehlo již vloni, letos v nem pokracujeme a díky nove vzniklé iniciative Weave, ve které jsme zakládajícím clenem, bude pocet agentur spolupracujících s GA CR ješte narustat.“

Návrhy projektu do jednotlivých souteží je možné podávat do 8. dubna (u mezinárodních souteží se mohou termíny lišit). Následne budou návrhy projektu posouzeny v nekolikastupnovém transparentním hodnoticím procesu, na kterém se mimo odborníku doporucených ceskými výzkumnými institucemi podílejí i zahranicní odborníci. V prípade vysoce výberových projektu JUNIOR STAR je tento proces v gesci pouze zahranicních expertu vybraných nezávislou agenturou Science Connect. „Neexistuje podporený projekt, který by nemel alespon jeden posudek od zahranicních hodnotitelu, v naprosté vetšine prípadu jich dokonce máme k dispozici více,“ dodává predseda GA CR. Podporené projekty budou oznámeny v listopadu a prosinci letošního roku.

Standardní projekty

Standardní projekty tvorí základ úcelové podpory základního výzkumu v Ceské republice – každý rok jich GA CR financuje nekolik stovek, a to již od svého vzniku v roce 1993. Prostrednictvím nich se podporuje nejlepší základní výzkum ve všech oblastech. Návrhy projektu s délkou rešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich vek a zkušenosti.

Vyhlášení verejné souteže Standardní projekty 2022 JUNIOR STAR

Výzva JUNIOR STAR byla poprvé vypsána v predchozím roce a zaznamenala obrovský zájem. Granty JUNIOR STAR jsou urceny pro excelentní zacínající vedce (do 8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí základního výzkumu, kterí již publikovali v prestižních mezinárodních casopisech a mají za sebou významnou zahranicní zkušenost. Díky petiletému projektu s možností cerpat až 25 milionu Kc získají možnost se vedecky osamostatnit a prípadne založit i vlastní výzkumnou skupinu, která muže do ceské vedy prinést nová výzkumná témata.

Vyhlášení verejné souteže JUNIOR STAR 2022 POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

Nejnovejším druhem výzev, kterou GA CR letos vypíše poprvé, je POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh grantu je zameren na badatele, kterí dokoncili doktorské studium v posledních ctyrech letech. Využít ho pujde bud jako výjezdový grant, který ceským vedcum umožní bádat na jakémkoli výzkumném pracovišti ve svete s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v Ceské republice, nebo jako príjezdový grant, díky kterému bude zahranicní vedec moci dva roky bádat na ceském pracovišti.

Vyhlášení verejné souteže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING 2022

Vyhlášení verejné souteže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTCOMING 2022

Mezinárodní projekty

Návrhy mezinárodních projektu je možné podávat do souteží vypsaných spolecne se zahranicními agenturami, se kterými má GA CR uzavrenou dohodu o spolupráci. Návrhy projektu hodnotí bud obe agentury zároven (bilaterální spolupráce), nebo jsou doporuceny k financování jen jednou agenturou a druhá její doporucení prejímá (Lead Agency spolupráce).

Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce

Tchaj-wan – Ministry of Science and Technology (MOST) Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF) São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP)

V letošním roce nebude vypsána výzva ruskou agenturou Russian Foundation for Basic Research (RFBR), a to z duvodu na její strane. Obnovení výzvy se predpokládá príští rok.

Výzva pro podávání mezinárodní-bilaterálních projektu 2022

Zapojené agentury na principu Lead Agency

Rakousko – Austrian Science Fund (FWF) Nemecko – German Research Foundation (DFG) Polsko – National Science Centre (NCN) Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS) Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF) Lucembursko – National Research Fund (FNR)