Notícia

Věda Výzkum (República Tcheca)

Vyhlášení výsledku mezinárodních projektu v základním výzkumu

Publicado em 27 novembro 2019

Grantová agentura Ceské republiky (GA CR) dokoncila vyhodnocení návrhu projektu v rámci verejné souteže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektu základního výzkumu na rok 2020 a podmínene rozhodla o financování vybraných projektu realizovaných ve spolupráci s partnerskými agenturami.

Partnerskými organizacemi jsou Russian Foundation for Basic Research, Deutsche Forschungsgemeinschaft, tchajwanské Ministry of Science and Technology, São Paulo Research Foundation a National Research Foundation of Korea.

Nejvíce projektu, celkem 25, bylo podporeno ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemeinschaft. Ve spolupráci s Russian Foundation for Basic Research uspelo 21 projektu základního výzkumu. Po dvou projektech uspelo ve spolupráci s tchajwanským Ministry of Science and Technology, a brazislkým São Paulo Research Foundatio. Ve spolupráci s National Research Foundation of Korea byly podporeny tri projekty.

Úspešné projekty však ješte musí být vyhodnoceny partnerskými organizacemi. Jakmile partnerská organizace ukoncí hodnoticí proces, GA CR vyrozumí každého uchazece o udelení ci neudelení grantu.

Seznam všech projektů podpořených českou stranou je k nahlédnutí zde.

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Grantová agentura ČR

Essa notícia também repercutiu nos veículos:
GAČR - Czech Science Foundation (República Tcheca)