Notícia

Hébergement Web (França)

Revmatoid artritli adamlar üçin mask näme üçin gaty ýadaw bolup biler?

Publicado em 05 maio 2021

Romatoid artrit bar bolsa, mask etmek adatdakysyndan has kyn we gurak bolup görunmegi mumkin we bu dine awtoimmun keseli sebäpli döreýän gaty we agyry bogunlary sebäpli däl. Gözlegçiler, garry aýallaryn we masklaryn gatnasmagynda geçirilen rewolýusiýa täze synagynda, hatda ýumsak aýak götermek sessiýasynyn hem revmatoid artritli adamlarda nerw ulgamynyn asa köpelmegine sebäp bolýandygyny anykladylar. Lightenil masklar myssalarynyn we gan damarlarynyn içki isine hem ýaramaz täsir etdi.

Netijeler önki gözleglere esaslanýarrevmatoid artrit we nerw ulgamy barada we bu bozulma ýa-da suna menzes awtoimmun keselleri bolan adamlaryn isjen we isjen bolmagy uçin in onat we ygtybarly usullar barada täze soraglary döredýär. Romatoid artritli ýa-da revmatoid artritli birine ýakyn adam, bedende döredýän zyýanyny bilýär. Immun öýjukleri sagdyn dokumalara, esasanam bogunlara ýalnyslyk bilen hujum edip, çismä, agyrylara we ýaramazlasmalara, bedenin çismegine we ýadawlygyna sebäp bolýar. Romatoid artrit köplenç lukmanlary gen galdyrýan ýurek-damar kesellerine hem sebäp bolýar, sebäbi nädogry immun öýjukleri ýuregi ýa-da arteriýany göni nysana almaýar. recentöne sonky ýyllarda gözlegçiler revmatoid artritli adamlarda s keselinin bardygyny anykladylarnerw simpatiki nerw ulgamlary. Duýgudas nerw ulgamy, içerki simlerimizin söwes ýa-da uçus seslenmesini höweslendirýän, beýnimize, ýuregimize, myssalarymyza we beýleki beden ulgamlarymyza biohimiki taýdan duýdurys berip, golaýlap gelýän howp uçin taýynlyk görýär. Garsydas parasimpatiki nerw ulgamy, içerki biologiýamyz Mäti Makkonaugi, duýgudas tolgunysyklary kösesdirýän signallary iberip, uklamaga mejbur edýär. Emma revmatoid artritli näsaglarda gözlegçiler, simpatiki ulgamyn asa içerki hereketlere ýapysyp, adamlaryn içerki amallaryny yzygiderli saklaýandyklaryny anykladylar. Bu, wagtyn geçmegi bilen ýurek-damar kesellerine gosant gosýan adamlar arkaýyn dynç alýanlarynda-da gan basysynyn we ýurek ursunyn ýokary töwekgelçiligine getirýär. Seýle-de bolsa, gan basysyny ýokarlandyrýan masklara seredildit ýurek ursy we nerw ulgamynyn reaksiýalaryny uýtgedýär. Käbir önki gözlegler we köp sanly anekdotiki subutnamalar - revmatoid artritli adamlaryn beýleki amalçylara garanynda isjenlik döwrunde we sonundan has ýadawlygy basdan geçirendigini görkezdi. Hearturek ursy we gan basysy turgenlesiklerden son has uzyn bolýar. Emma bu reaksiýalara sebäp bolmak uçin nerwlerinin we myssalarynyn içinde näme bolup biljekdigi entek belli däl.

Seýlelik bilen fewral aýynda Fiziologiýa Journalurnalynda çap edilen täze gözleg uçin Braziliýanyn San-Paulu uniwersitetinin alymlary revmatoid artritli adamlardan agyrlyk turgenlesigini geçirmegi haýys etmek kararyna geldiler. Uniwersitetdäki revmatologiýa klinikasynyn näsaglary barada aýdylanda bolsa, revmatoid artritli 33 garry aýal we täsir etmedik beýleki 10 garry aýal ise aldylar.saýat bolmak uçin bu keselin ýokasan ýerleri. Olaryn köpusi, iki toparda-da

Koronawirus wirusyny alýardylar