Notícia

GAČR - Czech Science Foundation (República Tcheca)

Oznámení o výsledcích spolecné výzvy se São Paulo Research Foundation (FAPESP)

Publicado em 04 janeiro 2021

Grantová agentura Ceské republiky (GA CR) a partnerská agentura São Paulo Research Foundation (FAPESP) dokoncily vyhodnocení návrhu projektu podaných v rámci verejné souteže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektu základního výzkumu – Mezinárodní projekty – 2021 (SGA0202100007). Výzva byla vyhlášena na základe bilaterální dohody. Každý návrh projektu byl hodnocen samostatne GA CR a FAPESP. V rámci hodnocení nedošlo ke konsensu ohledne financování jednotlivých návrhu projektu. Agentury rozhodly o tom, že nebude financován žádný z podaných návrhu projektu.

Týmy vedcu z Ceské republiky a São Paula budou mít možnost návrhy projektu podat i letos, kdy bude vypsána další spolecná výzva GA CR a FAPESP.