Notícia

GAČR - Czech Science Foundation (República Tcheca)

Na jaké výzvy se mužete tešit v roce 2021?

Publicado em 14 janeiro 2021

Por Vojtech Janu

Grantová agentura Ceské republiky (GA CR) je jediná instituce v CR, která poskytuje z verejných prostredku úcelovou podporu výhradne na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených výzev podporuje vedecké projekty jak erudovaných vedcu a týmu, tak mladých a zacínajících badatelu. Každý rok financuje stovky nových výzkumných projektu, a to na základe nekolikastupnového transparentního výberového procesu. Jaké výzvy budou vypsány v roce 2021?

Výzvy na podání návrhu standardních projektu, projektu JUNIOR STAR a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP budou vypsány behem února. V letošním roce na rozdíl od predchozích let nebude vypsána výzva EXPRO, která se zameruje na zkušené vedce. Její opetovné vypsání se plánuje na príští rok. Od príštího roku bude vypisována již jen v sudých letech.

Standardní projekty

Standardní projekty tvorí základ úcelové podpory základního výzkumu v Ceské republice – každý rok jich GA CR financuje nekolik stovek, a to již od svého vzniku v roce 1993. Prostrednictvím nich se podporuje nejlepší základní výzkum ve všech oblastech. Návrhy projektu s délkou rešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich senioritu. Projekty jsou hodnoceny na základe nekolikstupnového výberového procesu.

JUNIOR STAR

Výzva JUNIOR STAR byla poprvé vypsána v predchozím roce a zaznamenala obrovský zájem. Granty JUNIOR STAR jsou urceny pro excelentní zacínající vedce (do 8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí základního výzkumu, kterí již publikovali v prestižních mezinárodních casopisech a mají za sebou významnou zahranicní zkušenost. Díky petiletému projektu s možností cerpat až 25 milionu Kc získají možnost se vedecky osamostatnit a prípadne založit i vlastní výzkumnou skupinu, která muže do ceské vedy prinést nová výzkumná témata. Návrhy projektu hodnotí výhradne zahranicní hodnotitelé.

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

Nejnovejším druhem výzvy, kterou GA CR letos vypíše poprvé, je POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh grantu je zameren na badatele, kterí dokoncili doktorské studium v posledních ctyrech letech. Využít ho pujde dvema zpusoby – bud jako výjezdový grant, který ceským vedcum umožní bádat na jakémkoli výzkumném pracovišti na svete s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v Ceské republice, nebo jako príjezdový grant, díky kterému bude zahranicní vedec moci dva roky bádat na ceském pracovišti.

S ohledem na zachování stability grantového prostredí i snížení administrativní nárocnosti plánuje GA CR ve znovuvypisovaných výzvách zmeny jen v drobném rozsahu – mužete se podívat na zadávací dokumentace z minulých let.

Mezinárodní projekty

Projekty, které reší vedci a jejich týmy spolu s badateli z partnerského státu, jsou samostatným typem grantu. V roce 2021 bude možné podávat spolecné projekty s vedci z následujících státu:

Bilaterální spolupráce Tchaj-wan – Ministry of Science and Technology (MOST) Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF) Rusko – Russian Foundation for Basic Research (RFBR) São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP) Lead Agency spolupráce Rakousko – Austrian Science Fund (FWF) – kontinuální výzva Nemecko – German Research Foundation (DFG) Polsko – National Science Centre (NCN) Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS) – vypsaná výzva Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)

Podané projekty jsou podle dohody, kterou má GA CR dojednanou s danou agenturou, hodnoceny bud na základe bilaterálních dohod (tj. projekt hodnotí a musí doporucit obe zapojené agentury), nebo zpusobem Lead Agency (tyto projekty hodnotí pouze jedna agentura a druhá doporucení prejímá). Výzvy Lead Agency jsou vypisovány v prubehu celého roku, výzvy na základe bilaterální spolupráce budou vypsány v únoru. Je možné, že v prubehu roku budou oznámeny i další spolupráce, na jejichž navázání GA CR v soucasné dobe pracuje.

Aby Vám žádná výzva neutekla, doporucujeme sledovat seznam všech aktuálne vyhlášených výzev nebo se prihlásit k odberu novinek (v dolní cásti hlavní stránky).

The post Na jaké výzvy se mužete tešit v roce 2021? appeared first on Grantová agentura Ceské republiky.