Notícia

MPO ČR (República Tcheca)

Možnosti navázání spolupráce mezi ceskými subjekty a partnery z Brazílie

Publicado em 13 março 2020

Dne 11. brezna byla ze strany Technologické agentury Ceské republiky publikována informace o prípravách 2. verejné souteže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Vyhlášení výzvy se plánuje predbežne na 13. kvetna 2020. Dle již dostupných informací tak do programu DELTA 2 i v tomto roce zustávají zapojeny brazilské subjekty. Mezi zahranicními partnerskými organizacemi figurují na strane Brazilské federativní republiky výzkumné instituty National Service for Industrial Training ( Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI ) disponující akreditací The Brazilian Company for Research and Industrial Innovation ( Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII ). Akreditaci EMBRAPII mají napríklad ústavy SENAI pro inovace v oblastech automatizace, laserových technologií, systematizace výroby, logistiky, metalurgie, fyziky materiálu a mnoho dalších. Nove je v rámci této 2. verejné souteže na strane brazilských subjektu zastoupena také nadace The São Paulo Research Foundation ( Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP ), se kterou spolupráce doposud fungovala na základe memoranda o vzájemné spolupráci s Grantovou agenturou CR z roku 2018.

V programu mezinárodní spolupráce DELTA2 je alokováno celkem 300 mil. CZK (pro všechny zeme zarazené do výzvy). Hlavními uchazeci mohou být podniky a v pozici dalších úcastníku mohou být také výzkumné organizace. Projekty musí být casove koncipovány jako minimálne rocní, maximálne tríleté (36 mesícu). Možné výsledky jsou prumyslový ci užitný vzor, prototyp, funkcní vzorek, patent, poloprovoz, overená technologie, specializovaná odborná databáze ci software, aj. dle parametru výzvy. Ceští zájemci musí podat žádosti ve lhute od 14. kvetna do 15. cervence 2020. Výsledky budou vyhlášeny 30. listopadu 2020 s predpokládaným spuštením úspešných projektu v první polovine roku 2021 (nejpozdeji k 1. cervnu 2021). Více informací je k dispozici na stránkách TA CR .

Pro úplnost uvádíme i informace o možné spolupráci v základním výzkumu v souvislosti s výše uvedeným memorandem mezi FAPESP a GACR. Tato forma spolupráce je urcena výhradne akademickým a vedeckým pracovníkum splnujícím kritéria pro grantovou podporu GACR a FAPESP. Spolecné cesko-brazilské projekty mohou být podporeny grantem v jakékoliv oblasti vedy a techniky, vcetne výmeny informací, dovedností a technik v oblastech spolecného zájmu. Délka rešení navrhovaných projektu muže být 2 až 3 roky (36 mesícu). Projektovou dokumentaci je nutno podat v anglickém jazyce nejpozdeji do 7. dubna 2020. Výsledky budou vyhlášeny 1. prosince 2020 a realizace úspešných projektu bude zahájena 1. ledna 2021. Více informací je k nalezení na stránkách GACR .

V letošní výzve programu DELTA 2 budou krome brazilských entit také Kanada, viz clánek zde , Izrael, Jižní Korea, nekteré provincie Cíny, Tchaj-wan a Vietnam.