Notícia

GAČR - Czech Science Foundation (República Tcheca)

Mezinárodní projekty – vyhlášení národních výsledku

Publicado em 25 novembro 2019

Por Kamila Petrašová

Grantová agentura Ceské republiky dokoncila vyhodnocení návrhu projektu v rámci verejné souteže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektu základního výzkumu – Mezinárodní projekty – 2020 (SGA0202000003) a podmínene rozhodla o financování následujících projektu realizovaných ve spolupráci s partnerskými agenturami Russian Foundation for Basic Research, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Ministry of Science and Technology (Tchaj-wan), São Paulo Research Foundation a National Research Foundation of Korea, které je pripravena financovat v prípade dostatku financních prostredku u obou partnerských agentur a za podmínky, že partnerská organizace, která doposud neukoncila hodnoticí proces, rozhodne rovnež o financování techto projektu. Poté co partnerská organizace ukoncí hodnoticí proces, Grantová agentura Ceské republiky vyrozumí každého uchazece o udelení ci neudelení grantu. Toto rozhodnutí je rovnež prijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpoctu Ceské republiky na rok 2020 budou Grantové agenture Ceské republiky prideleny úcelové prostredky ve výši schválené RVVI a vládou CR. V prípade pridelení úcelových prostredku v nižší výši si Grantová agentura Ceské republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na nekteré níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na nekteré tyto grantové projekty neposkytnout.

Seznam mezinárodních projektů úspěšných v národním hodnocení

Essa notícia também repercutiu nos veículos:
Věda Výzkum (República Tcheca)