Notícia

Věda Výzkum (República Tcheca)

Grantová agentura vyhlásila nové souteže v základním výzkumu

Publicado em 24 fevereiro 2020

Grantová agentura CR vyhlásila nové verejné souteže s predpokládaným pocátkem rešení v roce 2021. Vubec poprvé se otevírá program JUNIOR STAR, podávat lze také žádosti o podporu standardních projektu, mezinárodních projektu, projektu excelence v základním výzkumu EXPRO a projektu vyhlašovaných na principu lead agency. Návrhy do všech souteží je možné podávat do 7. 4. 2020.

JUNIOR STAR

Grantová agentura letos spustila vubec první verejnou soutež v programu JUNIOR STAR na podporu excelentních juniorních výzkumníku, jehož príprava byla zahájena v minulém roce. Navrhovatel projektu musí splnovat podmínku, že k 30. zárí roku vyhlášení souteže uplynulo nejvýše 8 let od udelení jeho akademického titulu Ph.D. Doba rešení projektu ciní pet let. Výše úcelové podpory je maximálne 25 mil. Kc za celou dobu rešení grantového projektu.

EXPRO – excelence v základním výzkumu

Cílem programu EXPRO je vytváret podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vedy, napomoci prekonat bariéry, které snižují úspech projektových návrhu ERC a umožnit nabytí potrebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí pri podávání vysoce prestižních evropských grantu. I proto je jedním z výstupu projektový návrh do jedné z hlavních ERC výzev. Výše úcelové podpory je maximálne 50 mil. Kc na pet let. V minulém roce bylo podporeno 22 projektu.

„Lead Agency“ projekty

Grantová agentura letos také rozšírila spolupráci na bilaterálních projektech hodnocených na principu lead agency, kdy jsou projekty hodnoceny vždy jen jednou z partnerských agentur. K dosavadní spolupráci s rakouskou agenturou FWF se pridává spolupráce se švýcarskou SNSF, polskou NCN a slovinskou ARRS. Další informace naleznete v clánku Jak na „Lead Agency“ projekty.

Mezinárodní projekty

O podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu se lze ucházet na základe partnerských smluv s následujícími grantovými agenturami:

- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Nemecko

- Ministry of Science and Technology (MOST), Cína

- National Research Foundation of Korea (NRF), Jižní Korea

- Russian Foundation for Basic Research (RFBR), Rusko

- São Paulo Research Foundation (FAPESP), Brazílie Standardní projekty

Standardní projekty jsou plánovány s dobou rešení dva nebo tri roky. Navrhovatel ci spolunavrhovatel standardního projektu se dále muže úcastnit v daném kalendárním roce jako navrhovatel nebo spolunavrhovatel rovnež souteže na podporu projektu EXPRO a projektu JUNIOR STAR. V prípade úspechu ve více soutežích vyhlašovaných GA CR v daném roce se ovšem muže podílet na rešení pouze jednoho projektu.

Návrhy projektu lze podávat do 7. 4. 2020. Podrobné informace naleznete v zadávací dokumentaci k jednotlivým soutežím.

Autor: Vedavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Grantová agentura CR