Notícia

GAČR - Czech Science Foundation (República Tcheca)

Grantová agentura Ceské republiky vyhlásila výsledky Lead Agency projektu

Publicado em 17 dezembro 2019

Por Kamila Petrašová

Praha 17. prosince 2019 – I v letošním roce Grantová agentura Ceské republiky udelila granty v základním výzkumu hodnocené na principu Lead Agency. Tyto projekty jsou vyhlašovány ve spolupráci s rakouskou agenturou FWF a príští rok se zacne rešit 12 nových projektu. Dnešním dnem jsou známy také výsledky mezinárodních bilaterálních projektu financované ve spolupráci s nemeckou agenturou DFG a spolupráci tímto zahájí 18 mezinárodních týmu.

GA CR také neustále pracuje na rozšírení možností pro ceské vedce spolupracovat se zahranicními kolegy. K partnerským zahranicním agenturám, se kterými financujeme bilaterální projekty (Nemecko – DFG, Korea – NRF, Tchaj-wan – MOST, Rusko – RFBR, São Paulo – FAPESP) bude možné v príštím roce podat prihlášku na projekty hodnocené na principu Lead Agency nove také s polskou (NCN) a slovinskou (ARRS) agenturou a již tradicne s rakouskou agenturou (FWF). Všechny tri zmínené zahranicní agentury spolecne s GA CR tvorí novou stredoevropskou iniciativu CEUS. Nejcerstvejší informace k mezinárodním projektum je podepsání spolupráce se švýcarskou agenturou SNSF, se kterou budeme také vyhlašovat LA projekty.

Úspešnost standardních projektu letos dosáhla témer 25 %, u juniorských grantu 31 %. GA CR také podruhé udelila financní prostredky k rešení „high risk – high gain“ projektu excelence EXPRO.

Standardní grantové projekty jsou nejvetší skupinou grantových projektu podporovaných GA CR. Financne podporeno bude 457 projektu, letošní úspešnost je na 24,48 %. Skupina grantových projektu zamerená na mladé vedce – juniorské granty – letos pomuže vytvorit 94 nových vedeckých týmu. Letošní úspešnost tak ciní 31,23 %. Od príštího roku ceká juniorské granty nová podoba s aktualizovanými pravidly, které více vyhovují potrebám mladých vedcu.

Cílem skupiny grantových projektu EXPRO je podporovat výzkumné týmy vedené špickovou mezinárodne uznávanou vedeckou osobností nebo mladým vedeckým pracovníkem s presvedcivým potenciálem pro excelenci, smerovat podporu tam, kde excelence už existuje nebo má nadeji vzniknout, a zvýšit tak kvalitu ceské vedy. Proto je také jedním z požadavku

u rešitelu podat si ERC projekt v prubehu ci po skoncení EXPRO projektu. Úspešnost druhého vyhlášeného rocníku je 16,54 %, udeleno je 22 projektu, které budou financovány po dobu peti let.

Nižší míra úspešnosti v letošním roce je dusledkem vysoké úspešnosti projektu v minulém roce, které GA CR zpusobují vysoké závazky do dalších let. Dalším duvodem je také to, že prumerné ceny jednotlivých projektu vzrostly. Jednou z prícin je nutnost hradit stoupající mzdové náklady v projektech a rozhodnutí financovat investice. Prumerné náklady na první rok rešení u projektu s pocátkem rešení v roce 2020 tak ciní 2 212 tis. Kc oproti minulému roku, kdy tyto náklady cinily v prumeru 1 982 tis. Kc.

Grantová agentura financuje z verejných prostredku základní výzkum. V rámci vládou schválených skupin grantových projektu poskytuje podporu na vedecké projekty jak pro erudované vedce, tak pro mladé a zacínající vedecké týmy. Usiluje o financování projektu základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledku mezinárodní úrovne.

Essa notícia também repercutiu nos veículos:
Věda Výzkum (República Tcheca)