Notícia

GAČR - Czech Science Foundation (República Tcheca)

GACR ukoncila hodnocení mezinárodních projektu

Publicado em 01 dezembro 2020

Grantová agentura Ceské republiky (GA CR) ukoncila hodnocení bilaterálních mezinárodních projektu a mezinárodních projektu hodnocených na principu Lead Agency, ve kterých je GA CR hodnoticí agenturou. Finální rozhodnutí o financování zúcastnenými agenturami bude oznámeno v príštích týdnech a mesících.

Rok 2020 byl v Grantové agenture Ceské republiky rokem obrovského rozvoje na poli projektu hodnocených na principu Lead Agency (LA), u kterých na rozdíl od bilaterálních mezinárodních projektu vždy doporucuje projekty k financování pouze jedna organizace a druhá její hodnocení akceptuje. Tento prístup výrazne snižuje administrativní nárocnost celého procesu.

Behem letošního roku byla poprvé vyhlášená výzva se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF), jejíž výsledky byly oznámeny na konci zárí. Duležitou soucástí mezinárodních LA projektu byla také výzva nové stredoevropské iniciativy CEUS, ve které se ke spolupráci pripojily tri agentury – rakouská Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), slovinská Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) a polská Narodowe Centrum Nauki (NCN). V této nové výzve bylo poprvé umožneno podávat i trilaterální návrhy projektu. Poslední novinkou bylo také to, že se naše agentura poprvé stala Lead Agency, tedy agenturou, která podané návrhy projektu hodnotí po odborné stránce a navrhuje projekty k financování.

Na konci listopadu bylo o projektech, které v roli Lead Agency hodnotila GA CR, rozhodnuto predsednictvem GA CR, jenž navrhuje k financování nové LA projekty za témer 212 milionu Kc. Nyní je na rade potvrzení navržených výsledku partnerskými agenturami. Finální výsledky budou tedy navrhovatelum oznámeny ve chvíli, kdy zahranicní agentury potvrdí rozhodnutí GA CR. V rámci LA projektu již byly behem podzimu schváleny projekty za více než 64 milionu Kc (ve spolupráci s agenturou SNSF a FWF).

V hodnoticím procesu se nacházejí nadále projekty, ve kterých jsou v roli Lead Agency zahranicní agentury FWF a NCN. První výsledky výzvy s rakouskou FWF, která má prubežné hodnocení behem celého roku, již GA CR oznámila. Další se ocekávají v breznu príštího roku. Výzva se slovinskou ARRS bude vyhlášena na zacátku prosince letošního roku. Z techto pozdeji vyhlášených výzev vzejdou projekty, které budou mít pocátek rešení ve 2. polovine roku 2021 nebo na pocátku roku 2022.

BILATERÁLNÍ MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

GA CR i nadále podporuje mezinárodní – bilaterální projekty rešené spolecne s vedeckými týmy z Tchaj-Wanu (ve spolupráci s Ministry of Science and Technology – MOST), Jižní Koreje (ve spolupráci s National Research Foundation of Korea – NRF), Nemecka (ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG), brazilského São Paula (ve spolupráci s São Paulo Research Foundation – FAPESP) a Ruska (ve spolupráci s Russian Foundation for Basic Research – RFBR). Návrhy projektu podané do techto souteží jsou hodnoceny zároven GA CR a zahranicním partnerem a financovány jsou v prípade, že je obe instituce doporucí k financování.

Pocet obdržených návrhu projektu v rámci mezinárodních bilaterálních projektu se za poslední 3 roky více než ztrojnásobil, cemuž odpovídá i množství prostredku, kterými GA CR tyto projekty financuje.

Seznam mezinárodních bilaterálních projektu, které GA CR doporucuje k financování v roce 2021 (*.PDF) – financování techto projektu je podmíneno jejich doporucením k financování také ze strany partnerské organizace, které ješte neprobehlo. Finální rozhodnutí o financování bude ucineno v následujících týdnech a mesících po obdržení výsledku od partnerských institucí.

!UPOZORNENÍ – Finální rozhodnutí o financování uvedených mezinárodních – bilaterálních projektu je podmíneno také jejich kladným hodnocením partnerskou zahranicní organizací.

The post GA CR ukoncila hodnocení mezinárodních projektu appeared first on Grantová agentura Ceské republiky.