Veículo

Detonic
Em 2021: 18 notícias
Desde 1995: 18 notícias

Studie oznacují tréninkové kurzy pod dohledem na dálku jako ideální alternativu po celou dobu uzamcení

Publicado em 22 julho 2021
Vedci z brazilské univerzity v São Paulu zkoumali výsledky rutinního cvicení po fyzické i psychologické stránce 344 dobrovolníku po celou dobu pandemie. Výzkumná studie porovnávala výkonnost 3 strategií: sezení vedená tvárí v tvár trenérem zdraví a fitness, sezení vcetne online trenéra, ale bez vedení, a sezení, na [...]